11/01/2022 08:59 AM

Benarkah...

Ternakan lembu yang dikacuk dengan baka babi diimport masuk dari Thailand bagi menampung permintaan bekalan daging lembu segar pada Ramadan 2021.

Sumber : WhatsApp / Mac 2021

Hasil

Lembu mini berkaki pendek daripada baka Angus (Miniature Angus) adalah hasil modifikasi struktur genetik.

© 2020 MyCheck. Hak Cipta Terpelihara.