KRITERIA PENARAFAN

Maklumat didapati benar ketika artikel dihasilkan berdasarkan sumber-sumber yang boleh diakses secara umum.

Maklumat bercampur antara fakta benar dan tidak benar ketika artikel dihasilkan berdasarkan sumber-sumber yang boleh diakses secara umum.

Maklumat tidak dapat dipastikan penarafannya ketika artikel dihasilkan berdasarkan sumber-sumber yang boleh diakses secara umum.

Maklumat didapati tidak benar ketika artikel dihasilkan berdasarkan sumber-sumber yang boleh diakses secara umum.

© 2020 MyCheck. Hak Cipta Terpelihara.